Historia

Na początku były dwa Uazy 469 B, oryginały odrestaurowane jak je fabryka wydała na świat (Uaz Simila rocznik 1988 oraz Uaz Peredzyna rocznik 1986). Po kilku wspólnych piknikach zrodził się pomysł „a może by stworzyć klub”. Po niedługim czasie pojawił się kolejny Uaz (był to Uaz Pikola rocznik 1978 z silnikiem diesla). Wspólny sylwester oraz VI RMPST czyli „Łaskie Wydmy” w gronie znajomych militarystów zaczęły utwierdzać myśl o założeniu klubu, ale każdy podchodził do tego z dystansem.

W 2003 r. do nieoficjalnie działającego Klubu dołączali kolejni członkowie wraz ze swoimi autami, co poskutkowało poważnymi planami stworzenia oficjalnie działającego klubu.

W dniu 23 kwietnia 2004 r. za zgodą Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Łasku wyrażoną w formie uchwały Klub rozpoczął swoją działalność jako Koło PTTK Oddział w Łasku z siedzibą zlokalizowaną w Klubie Garnizonowym w Łasku.

W dniu 16 grudnia 2004 roku pierwsze Walne Zebranie Członków Klubu uchwaliło Regulamin Klubu oraz wybrało Władze Klubu „WEHIKUŁ 4X4 KLUB ŁASK” w następującym składzie:

Zarząd Klubu:

 1. Prezes                            - Paweł Kołasiński,
 2. Wiceprezes                     - Łukasz Similak,
 3. Sekretarz                        - Tomasz Bartos,
 4. Skarbnik                         - Agnieszka Manios do 31.10.2005 r. następnie Anna Wiśniewska,
 5. Kronikarz                         - Jakub Peredzyński.

Komisja Rewizyjna:

1.   Przewodniczący              - Hubert Kowalski do 31.10.2005 r. następnie Marcin Wiśniewski,
2.   Wiceprzewodniczący       - Gabriela Tomczak do 31.10.2005 r. następnie Robert Łyżwa,
3.   Członek                          - Maciej Michniewicz.

Sztab organizacji imprez klubowych:

 1. Artur Skorupa,
 2. Gabriel Tomala,
 3. Mariusz Grobelny.

Klub zaczął coraz prężniej działać. Zaczął być rozpoznawalny nie tylko w społeczności lokalnej, ale i wśród sympatyków 4x4 z terenu Polski, a to za sprawą nie tylko uczestniczenia w imprezach organizowanych przez lokalne władze samorządowe i organizacje społeczne, ale głównie poprzez organizowanie imprez off-road-owych dostępnych dla uczestników z kraju.

Pierwszą i kontynuowaną corocznie imprezą organizowaną przez Klub był „ZLOT WEHIKUŁ” I edycja w maju 2005 roku oraz „JESIENNE HASANIE” w październiku.

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 3 marca 2006 r. Klub liczył 41 członków zwyczajnych.

W dniu 9 lutego 2007 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze po dwuletniej kadencji ponownie wybrało władze Klubu w następującym składzie:

Zarząd Klubu:

 1. Prezes                - Paweł Oleszczak,
 2. Wiceprezes         - Paweł Kołasiński,
 3. Sekretarz             - Aleksandra Sapiechowska,
 4. Skarbnik             - Małgorzata Grobelna,
 5. Kronikarz             - Paweł Mrugalski.

Komisja Rewizyjna:

1.   Przewodniczący              - Wacław Oleszczak
2.   Wiceprzewodniczący       - Sylwester Modrzejewski
3.   Członek                          - Katarzyna Schmidt-Jensen

Działalność Klubu pod rządami nowego Prezesa – Pawła Oleszczaka – Mistrza Polski w Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych zaowocowała przyciągnięciem do Łasku kolejnych imprez rangi okręgowej i krajowej tj:

- Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych „Łaskie Wydmy”,
- „H-6”,
- Cross Country MOŁ,
- Wiosenne Hasanie (impreza klubowa),

Nieustanny rozkwit działalności Klubu zmusił klubowiczów do kolejnych działań natury formalnej. Z racji organizacji imprez nie tylko integracyjnych ale i o charakterze sportowym zaszła konieczność zmiany przynależności Klubu z PTTK do Automobilklubu Łódzkiego będącego członkiem Polskiego Związku Motorowego. Zmiana taka powodowała szereg nowych możliwości, jak i uprawnień oraz regulowała odpowiedzialność cywilną podczas organizacji i przebiegu imprez. I tak 1 kwietnia 2008 r. została złożona przez Klub deklaracja o przystąpieniu do Automobilklubu Łódzkiego,  którą Zarząd AŁ zatwierdził 27 maja 2008 r. W związku z tym w dniu 12 grudnia 2008 r. uchwałą Walnego Zebrania Nadzwyczajnego Klub „Wehikuł 4x4 Klub Łask” przy PTTK Oddział w Łasku został zamknięty. W nowej strukturze Klubu zostały wybrane ponownie władze Klubu w następującym składzie:

Zarząd Klubu:

 1. Prezes                - Paweł Oleszczak,
 2. Wiceprezes         - Paweł Kołasiński,
 3. Sekretarz             - Tomasz Bartos,
 4. Skarbnik             - Małgorzata Grobelna do 20.03.2009r. następnie Maja Modrzejewska,
 5. Kronikarz             - Paweł Mrugalski.

Komisja Rewizyjna:

1.   Przewodniczący              - Wacław Oleszczak,
2.   Wiceprzewodniczący       - Sylwester Modrzejewski,
3.   Członek                          - Katarzyna Schmidt-Jensen.

Dotychczasowa działalność Klubu polegająca głównie na organizowaniu imprez sportowo – integracyjnych przeznaczonych głównie dla uczestników spoza Klubu została rozwinięta o kolejny element pozwalający klubowiczom zamienić pracę organizatorów na uczestników imprez off-road-owych. Od tego czasu corocznie, a nawet dwukrotnie w ciągu roku Klub wyjeżdżał na imprezy turystyczno – terenowe. Do najciekawszych zalicza się wyjazdy w Sowie Góry i do Rumuni, ale nie można zapomnieć o wyjazdach na Jurę Krakowsko – Częstochowską, do Turku czy do gliwickiej Kotlarni, które realizowano przy współpracy z zaprzyjaźnionymi Klubami z tamtych terenów.

W dniu 6 marca 2010 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze po upływie dwuletniej kadencji ponownie wybrało nowe władze Klubu w następującym składzie:

Zarząd Klubu:

 1. Prezes                - Paweł Oleszczak,
 2. Wiceprezes         - Paweł Kołasiński,
 3. Sekretarz             - Jakub Peredzyński,
 4. Skarbnik             - Maja Modrzejewska,
 5. Kronikarz             - Paweł Mrugalski.

Komisja Rewizyjna:

1.   Przewodniczący              - Wacław Oleszczak,
2.   Wiceprzewodniczący       - Monika Derek,
3.   Członek                          - Sylwester Modrzejewski.

Klub w dniu Walnego Zebrania liczył 29 członków rzeczywistych.

Z roku na rok Klub rozwijał swoją działalność, zdobywał kolejne doświadczenia, profesjonalnie uczestnicząc w życiu polskiego off-road-u. Klub przyłączył się ogólnopolskiej imprezy charytatywnej pn. „Terenowa Integracja dla Choinki”, którą w 2010 r. współorganizował z łódzkim Klubem w Łodzi oraz w 2011 r. samodzielnie zorganizował w Zduńskiej Woli. Dochód z imprezy oraz z darów przekazanych przez sponsorów przeznaczony został na zakup określonych przez prowadzących obdarowane jednostki przedmiotów z przeznaczeniem dla Domu Dziecka w Wojsławicach i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasku. Akcja będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Wieloletnia praca klubowiczów mimo nie małej rotacji członków Klubu oraz ciągłe doskonalenie form działalności i rozwój Klubu wymusił podjęcie kolejnej poważnej decyzji organizacyjnej.

W dniu 18 lutego 2012 r. Walne Zebranie 26 Założycieli stowarzyszenia na czele z Komitetem Założycielskim w składzie: Paweł Oleszczak, Tomasz Bartos i Cezary Sowiński rozpoczęło procedurę rejestracji stowarzyszenia o nazwie:

KLUB "WEHIKUŁ 4X4 ŁASK"

wybierając ponownie nowe władze Klubu w następującym składzie:

Zarząd Klubu:

 1. Prezes                - Paweł Oleszczak,
 2. Wiceprezes         - Artur Skorupa,
 3. Sekretarz             - Wacław Oleszczak
 4. Gospodarz          - Cezary Sowiński,
 5. Skarbnik             - Maja Modrzejewska,
 6. Kronikarz             - Paweł Mrugalski.

Komisja Rewizyjna:

1.   Przewodniczący              - Grzegorz Modrzejewski,
2.   Członek                           - Tomasz Bartos,
3.   Członek                          - Mirosław Majchrzak.

Sąd Koleżeński:

 1. Przewodniczący               - Mariusz Pietrzak
 2. Członek                          - Joanna Miller
 3. Członek                          - Piotr Kłys

W dniu 29 lutego 2012 r. Komitet Założycielski złożył wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi o zarejestrowanie stowarzyszenia w KRS. W dniu 13 czerwca 2012 r. stowarzyszenie pod nazwą: WEHIKUŁ 4X4 ŁASK zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000423282.

W dniu zarejestrowania Klubu w KRS, Klub liczył 29 członków rzeczywistych.