ZEBRANIE

Najbliższe zebranie klubu Wehikuł odbędzie się w dniu 12 listopada 2010
o godzinie 20.00 w barze u „KUFLA”.

  

Zapraszamy.