Walne Zebranie 2018

 

Plan pracy

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia

„WEHIKUŁ 4x4 ŁASK” 23.03.2018r.

 

 

1. Przywitanie.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania .

3. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Walnego Zebrania .

4. Sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2017.

5. Sprawozdanie Gospodarza i Sprawozdanie Kronikarza Klubu.

6. Przerwa 15min.

7. Sprawozdanie finansowe.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

9. Przedstawienie kalendarza Imprez na 2018 rok.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie Zebrania.