XX Zlot Ratowników

 

XX Jubileuszowy Okręgowy

Zlot Ratowników Drogowych Polskiego Związku Motorowego


13 kwietnia 2019 r.

Bełchatów

 

 

Zlot połączony jest ze szkoleniem wstępnym i doskonalącym dla ratowników drogowych Polskiego Związku Motorowego.

 

1. Organizator

Organizatorem Zlotu jest Klub Motorowy „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów na zlecenie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Łodzi.

 

2. Cel Zlotu

  • popularyzacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem na drogach

  • zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej

  • popularyzacja kultury zachowania się na drodze

  • kształtowanie prawidłowych odruchów i zachowań w miejscu kolizji na drodze

  • doskonalenie umiejętności i utrwalanie wiedzy z dziedziny Ratownictwa Drogowego

 

3. Kierownictwo Zlotu

Komandor Sławomir Figura

Wicekomandor ds. organizacyjnych Jerzy Antczak

Wicekomandor ds. szkoleniowych Iwona Młynarczyk

Sędzia Główny Marek Młynarczyk

Kwatermistrz Danuta Hachulska

Wykładowca - Instruktor RD Tadeusz Dziadzio

oraz inni RD - członkowie Klubu Motorowego „Energetyk”

 

4. Termin Zlotu

Zlot odbędzie się w dniu 13.04.2019 r. od godziny 9.00, w Bełchatowie,

w „Barbórce” przy ulicy Kolejowej 41 (I p.)

 

5. Warunki uczestnictwa

W zlocie mogą brać udział wszystkie osoby zainteresowane udzielaniem pierwszej pomocy z elementami ratownictwa drogowego. Nie jest wymagane posiadanie samochodu, przynależność do PZM oraz posiadanie uprawnień Ratowników Drogowych.

Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest złożenie u organizatorów „Karty Zgłoszenia” oraz opłaty kosztów uczestnictwa w kwocie 30 zł od osoby.

Zgłoszenia przyjmują:

Sławomir Figura Danuta Hachulska

ul. Sarnia 12 97-400 Bełchatów ul. Św. Barbary 4/61 97-400 Bełchatów

Tel. 783996212 tel. 693831086,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wpisowe należy wpłacić na konto :

Klub Motorowy „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów

97 – 406 Bełchatów 5

PKO BP O /Bełchatów nr konta 48102039580000900200757591

z dopiskiem : „Zlot RD 2019” lub gotówką przed zlotem.

Kopię dowodu wpłaty należy przesłać ze zgłoszeniem lub posiadać ze sobą na starcie. Termin przyjmowania zgłoszeń i opłaty kosztów uczestnictwa upływa 8 kwietnia 2019 r.

 

6. Świadczenia

- posiłek

- puchary i dyplomy za zajęcie miejsc 1-3

- nagrody rzeczowe

 

7. Klasyfikacja

Będzie prowadzona generalna klasyfikacja indywidualna. Zasady punktacji zostaną podane na początku Zlotu.

Zlot odbędzie się zgodnie z Instrukcją Szkolenia Głównej Komisji BRD PZM oraz Ramowym Regulaminem Ogólnopolskich Mistrzostw Ratowników Drogowych PZM .

 

8. Protesty

Protesty można składać do Sędziego Głównego tylko na piśmie po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł w ciągu 15 min. od ogłoszenia wyników nieoficjalnych .

Wadium w przypadku uznania protestu zostanie zwrócone wpłacającemu.

 

9. Obowiązki uczestnika

- przestrzegać regulaminu zlotu,

- stosować się do poleceń Kierownictwa Zlotu,

- popularyzować ideę udzielania pierwszej pomocy.

 

10. Program zlotu

godz. 900- 1300 wykłady z udzielania pierwszej pomocy

godz. 1300 – 13 45 obiad

godz. 1345 – 16 00 zajęcia praktyczne w grupach i sprawdzian wiedzy

ratowniczej

ok. godz. 1600 ogłoszenie wyników klasyfikacji i wręczenie pucharów

najlepszym uczestnikom.

11. Postanowienia końcowe

 

  • Zlot odbędzie się bez względu na pogodę .

  • W przypadku nie wzięcia udziału w imprezie wpisowe nie będzie zwracane .

  • Organizator nie ubezpiecza uczestników zlotu oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody poniesione przez uczestników i osoby trzecie – uczestnik biorący udział w imprezie powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie na czas trwania Zlotu .

  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzania zmian w przypadkach koniecznych

i uzasadnionych .

  • Wydawanie dodatkowych komunikatów przysługuje Kierownictwu Zlotu .