ORGANIZACJA

  1. Statut Wehikuł 4x4 Łask
  2. Uchwała nr 5/2012 w spr. składek członkowskich
  3. Deklaracja wstąpienia do Klubu
  4. Postanowienie o wpisie do KRS
  5. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
  6. Licencja uprawniająca do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie motocyklowym
  7. Licencja uprawniająca do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie samochodowym
  8. Logo Klubu (cdr)